jueves, 18 de diciembre de 2014

Saio Teorikoa 2014/12/18


Gaur azkenengo klasea izan da, eta hasieran Dokumentatzaileen azken taldea bere aurkezpena egin du, nire taldeko Dokumentatzaileena, alegia.

-Erosotasun eremutik irten ikaskuntzaren eremuan sartzeko" irakurri du, musika jarriz atzetik.

-Disziplinarern inguruko bideoa: Sesha

-Ikaskuntzaren linealtasunetik kaosera --> zergatik ez dugu beste gauza bat frogatzen? estrategias de aprendizaje sino dan resultdo...xke noprobar_?

-Irtenbidea kulturala da" .--> bideoa de Juana Sancho: Respuestas para pensar

todas las tecnologias iban a mejorar y cambiar todo peor alfnal segimos igual

- Frogatu erratu eta hasi berriro
Barne motibazioa lortu behar dugu ikaskuntzan bizitasuna lortzeko.

jueves, 11 de diciembre de 2014

Saio Teorikoa 2014/12/11


Gaurko saio teorikoan, aurkezpenekin jarraitu dugu. Dokumentatzaileen txanda izan da gaur eta eurek sortutako blog eta sitesa erakuzteaz gain besteon blogak arakatzen ibili direla azaldu digute. Honez gain,a guk egindako lanen eta aurkezpenen informazioa biltzen ibili dira. Gure lanarekin alderatuta lanik desberdinena izan da hau. Beste lanen formatoa bardina izan da; testu bat edo testu desberdinak irakurri eta testu hauen interpretazioa edo laburpena egin behar izan dugu. Lan hau aldiz, dinamikoagoa izan delakoan nago, baina agian astunagoa baita ere. Klasekideen atzetik ibili behar izan dira gure aurkezpen eta lanak biltzen dena batera jartzen....

IRAKASLE BATEN LAN EREMUAK ETA ATAZAK


Gaurko honetan, komiki honen bitartez irakasle batzuen irakasteko jokabide ezberdinak ikus daitezke eta zer nolako eragina duten jokabide horiek ikasleengan. 
Hasteko komiki honetan komunikazioa didaktikoa eta interakzioaren gaitasunak garatzen dituzten bi irakasle ikus ditzakegu eta honen zer nolako ondoriak izan ditzakeen ikasleen garapenean eta hezkuntzan. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fpleehu2014.ning.com%2F2-interesgunea%2F2-irakasle-baten-lan-eremua-eta-atazak&ei=WYmuVOPWC8euU6eChOAM&bvm=bv.83134100,d.d24&psig=AFQjCNGYPbyMUnibIKMf4gH0p1Ok3ccvLA&ust=1420810965305916
Ondorioz, ikus daiteke gaitasun horiek eragin ona izan dezaketela ikasleengan ikasterako orduan. Ikasleak aktiboagoak daude, errezago lan egiten dute, bai klasean bai etxean, eta motibatuagoak egoten dira. 

Irakasle ona izatea

Hona hemen Miguel Angel Zabalzaren hitzaldiaren bideoa. Bertan, irakasle batek etengabe berritu beharrekoa azaltzen du egunez egun irakasle hobea izateko.
miércoles, 10 de diciembre de 2014

Irakasle-ikasle harremanak

Sufismoak ikastearen prozesua gerta dadin hiru baldintza jartzen ditu: pertsona egokia, lekua eta momentu aproposa.

Ni lerro hauetan lehenengo baldintzaz arituko naiz.

Irakastea eta ikastea irakasle askorentzat hitz sinonimoak dira, eta beti elkarri lotuta daudela uste dute, nahiz eta eguneroko errealiteak presuposizio hau ukatzen duen.

Irakasle multzo batek prestaketari ematen dio garrantzia eta hau horrela izanik, alderdi bat besterik ez da, derrigorrezko alderdia, noski, bainan ez da nahikoa. Denok ezagutu dugu irakasle jakintsu horietako bat, eskola ematerakoan, astuna, agoantaezinezko klaseak ematen zituena, eta ezin esan dezakegu irakasten ez denik, baina ikasi ez dugu tutik ikasten.


Orduan, prestakuntza on batek ikastearen prozesua zihurtatzen ez badu, zerk zihurta dezake? Bada... harremana, ikaslearekiko harreman mota batek.

Irakastea ez da, inolaz ere, nik dakidana azaltzea, nik dakidana norbaiti azaltzea baizik, eta garrantzitsuena ez da zer irakasten den soilik, nori irakasten zaion baizik, eta ikaslearekin segun eta zer motatako harremanetara iristen naizen, halakoxea izango da ikastearen prozesua.

Baina harremanetan gure beldurrak, segurtasun ezak, errekonozimendu beharrak, eta abar, berpizten dira, zeren eta irakasle eta ikaslearen arteko harremana, bi pertsonen arteko harremana baita; horregatik, oso zaila gertatzen da batzuetan giro on bat lortzea.

Hortaz, zer ezaugarri behar ditu irakasle batek ikasgiro on bat lortzeko?

C. Rogers-en ustez, lehena zintzotasuna da. Batzuetan ez gara zintzotasunez jokatzeko gai adarra jotzeko beldurragatik, ikasleen beldurrengatik, noski; ez dugu gugan konfiantzarik sentitzen eta "ez dira fidatzekoak" pentsatzen dugularik, "zurt" jartzen gara, berezkotasuna galduz. Jarrera honen inguruko harremanak mesfidantzazko komunikazioa eragiten du.

Baldintzagabeko onarpena jarriko nuke bigarrena. Ikasleak eta beren interesak, ideiak, iritziak errespetatuz, diren bezala onartu, horrela ikasarazteko behar dugun harremana eraikiko baitugu.

Ikasleak guretzat inportantea dela sentitu behar du, eta berarentzat garrantzitsuena dena, guri ere interesatzen zaigula; eta desadostasuna sortzen denean irakasleok jakinduria ez dugu ikaslea pertsona bezala makurtzeko erabiltzen. Desadostasunean onartzea, errespetatzea, eta ez konpartitzea da gure jarrera.

Eta hirugarrena ulerkuntza enpatikoa litzateke. Ikaslearen larruan kokatuko gara beren sentimenduak, grinak, nahiak, adoregabezia, beldurrak, hobeto ulertzeko. Ikaslearen arlo emozionala nahiz motibazionala nolakoa den jakin behar dugu. Horrelako hurbilketa emozional-motibazionala lotuz gero bakarrik egoki dezakegu gure irakaste jarrera edo estrategia.

Aipatutako hiru ezaugarri hauek ez dira irakasle baten apaingarriak, derrigorrezkoak eta beharrezkoak baizik.

Mundu emozionalak ikaste prozesuan zenbateko garrantzia duen jabetzen bagara, esparru emozionala eta sentimenduak gure geletatik kanpo uzten ditugunean prozesu honi zenbateko kaltea egiten diogun jakin behar dugu; eta zoritxarrez, gehienetan ez dugu hau ikasleen onurarako egiten, emozioen esparru horretan ez dakigu guk geuk ere ibiltzen, erabiltzen eta maneiatzen.
                   http://www.hikhasi.eus/artikulua/126#
 

jueves, 4 de diciembre de 2014

Saio Teorikoa 2014/12/04


Gaur ez dugu sao teorikorik izan, modulu astea izan baitugu.
Modulo taldean bilduta, inguruneko ondare kulturalak aztertu ondaoren, bideoa grabatzeari ekin diogu.

jueves, 27 de noviembre de 2014

Saio Teorikoa 2014/11/27


Gaurko saio teorikoan aurkezpenekin jarraitu dugu. 6 taldek egin dute aurkezpena ondorengo lan hauek azalduz; Eskola 2.0, ikaskuntza estrategiak eta IKTak eta IKT praktika onak. Baliabide digitalei dagokionez, Powtoon izan da erabiliena. Honez gain, Emaze programa erabili du talde batek eta ahotsak grabatuz bideo bat sortu dute beste batzuk.
Orokorrean interesgarriak izan dira lanak, edukiz bereziak izan ez diren arren, erabili dituzten baliabideak (Emaze ta Powtoon) ez nituen ezagutzen beraz, etorkizunerako baliagarria izan daiteke klase hau.

lunes, 24 de noviembre de 2014

Jolas Estrategikoak

10-12 URTE ARTEKO UMEAREN GARAPENAREN ALDERDIAK
 Garapen motorea
—Bi urte horietan arinago doa garapena. Pubertaroaren atarian dago umea.
—Sexu heldueraren lehendabiziko seinaleak agertzen dira. Batez ere neskengan.
—Hankak arin-arin hazten dira. Ondorioz, altueraren eta giharren indarraren arteko diskordantzia sortuko da.
—Abilezia motorea hobetzeak eta sasoian egoteak erraztuko dute jolas jarduera.
—Gorputzaren eskema finkatzen da: bi sexuak kirol eginkizunak egiteko prest daude.
—Espazioari eta denborari buruzko ezagutza osatzen da adin horretan. Gauza da jolasean mugitzen diren tresnen ibilbideez eta abiaduraz ondo ohartzea.
Garapen kognoszitiboa
—Adin horretan goia jotzen du pentsamendu operatzaileak. Hortik aurrera konplexutasun handiko buru agerpenekin lan egin ahal izango du. Gauza da arau kodifikatuak dauzkaten jolasetan parte-hartzea.
—Kritikatzeko ahalmena eta den-dena pentsamenduaren legeen bidez azaltzeko gogoa agertuko dira. —Errealitatea ulertzeko erabiltzen dituen arrazonamenduak gero eta hurbilago daude orokortasunetik.
Garapen afektibo eta soziala
—Adin horretan, nerabezaroaren krisiak jotzen du umea: bere nortasuna eta balioak bilatzen hasiko da.
—Bere bizitza afektiboa trinko eta egongaitza da, aurkako jokabideak erakusten ditu:
—bihurrikeria / erlaxamendua, jakingura / axolagabekeria, etab.
—Barrukotasuna eta ohorea hasten dira.
—Gurasoengandik urruntzen hasten da. Bere taldeko adiskideekiko lotura sendoak sortzen ditu: adiskidetasuna eta elkartasuna.
—Talde jolasetan  lorturiko izen onak eta “statusak” garrantzi handia hartzen dute bere buruari buruzko iritzia osatzerakoan.

JOLASEN EZAUGARRIAK ETA HELBURUAK
Adin horretan proposatzen diren jolasak hiru ataletan sailkatu ditugu. Sailkapen hau jolasaren ezaugarrien arabera egin da:
—Mugimenduzko jolasak: arau bakarra jolasaren euskarri den trebetasuna exekutatzen lortzea izanik, ekintza paraleloak (bakoitzak bere helburua du) atzean uzten dira. Hainbat jokalari bere ekintza koordinatzeko gai dira eta baterako helburua dute.
—Joko soziomotorearen 3. alderdia. Helbururantz orientatzeko aldia.

• Hasierako egoera. Aurreratzeko nozioa ulerturik, umeak jolas egoeraren arabera orientatzeko zailtasunak izango ditu, baita orientazioa helburuaren arabera aldatzeko ere.
 Helburuak. Egoera bakoitza kontuan harturik, orientaziorik onena erabakitzeko baliabideak eman beharko dira.
 • Bitartekoak. Helburu fisiko baterantz orientatzeko egoera konplexuagoak erabiliko dira.
Aurreko adinetan (8-10 urte) joko soziomotoreari buruz esan dugun guztia (arauez, lekuez, jokaerez eta metodologi aldaketez) hemen ere baliagarria da.

—Joko handiak: jolasen  desberdintasuna kodifikazioan datza, hots, arau, estrategia eta planteamenduak ezartzean, jolasean sor daitezkeen egoera hipotetiko posible guztiak erregulatzeko asmoz. Jokoaren plangintza bat da. Arauen ezagueraren arabera, jokalarien ezaugarrien arabera, aurkakoen jokoari buruz duten ezagueraren arabera edo aldagai batzuen arabera arrakasta lor dezakete.
Joko batzuen zailtasuna dela eta, eman daitezkeen erantzunak eta egoerak animatzaileak aurretik ezagutzea oso inportantea iruditzen zaigu. Horretarako, hurrengo puntu hauek kontuan hartu beharko dira:

• Joko batzuk oso konplexuak dira eta denbora behar da arauak bereganatzeko eta jokoaz disfrutatzeko. Beraz, komenigarria litzateke saio bat baino gehiago erabiltzea. Dena dela, gure aburuz umeen portaeraren arabera eta taldearen dinamikaren arabera joko berdinak bilakaera desberdina izan dezake. • Jokoaren bilakaeran geldiune batzuk sor daitezke, eta jokoak ez duela funtzionatzen ematen du. Hau normala da  eta gutxien espero dugunean, askotan oso denbora gutxitan, jokoa erabakiko da. • Jokoa hasi aurretik jokalariei, beraien artean berba egiteko eta estrategia diseinatzeko, denbora eman behar zaie. Jokoaren amaieran  emaitzak aztertu eta estrategia birplanteatu egin beharko dira, jokoari berriro ekin baino lehen. Denbora hau oso interesgarria da jokoaren dinamika eta estrategia aztertzen egon daitezkeelako. • Zenbait jokotan “birusak” ager daitezke (ume batzuen portaerak jokoarekin amai daitezkeenak). Hau kontuan hartu behar da erantzun egoki bat eman ahal izateko. • Animatzaileak ez du esku hartu behar, joko bakoitzak bere dinamika eta erritmoa du. Sor daitezkeen eztabaida eta konfliktoak umeek berek konpondu beharko dituzte.

viernes, 21 de noviembre de 2014

IKASLEEN SEGURTASUNA, INTERNET ETA ESKOLA ETA EUSKARA 2.0

LABURPENA


Ordenagailuak sortu zirenean, erraldoiak ziren eta aldi berean gauza bakarra egiteko kapazak ziren soilik. Gero eta txikiagoak eta erabilgarriagoak egiten joan ziren; ordenagailuen arteko loturak eta interferentziak sortzen hasi ziren, gero eta konplexuagoak. Lotura horien sorkuntzaren hasieran hiru kontzeptu sortu ziren: militantzia, merkataritza eta zientzia; kontzeptu hauek gaur egungo Interneteko, aurreneko lotura guztien lotura erraldoiko, euskarri direlarik.


Ordenagailuen eta Internetaren garapena azken urteotan izugarria izan da; eta hori da hain zuzen ere orain hain entzunda daukagun “2.0” kontzeptua: Gai baten aldaketa nahiko handia. Horren ildora jarraituz, Web 2.0 daukagu; hau da, Internetek jasandako aldaketa handia, non erabiltzaileek hartzaile soilak izatetik, Web komunitatearen parte hartzaile aktibo izatera pasa garen. Honekin batera 2.0 kontzeptua hainbat esparrutara pasa da, horien artean, Euskara 2.0, honen erronka teknologiak euskaratzea dena eta Bizitza 2.0, zeren nahi edo ez nahi, 2.0 munduan gaude, eta moldatu behar gara, besteak beste.


Interneti esker, bide eta aukera berri asko ireki dira, baina adin txikikoentzat arriskuak dakar, eta hainbat aldetik gainera: edukien aldetik, asmo onak ez dituzten pertsonetatik,merkataritza elektronikotik eta legearen aldetik ere. Eskolak, zeregin aktiboa izan behar du ikasleak babesteko eta segurtasuna bermatzeko. Horretarako, ikasleekin internet-en egiten dutenaren inguruan hitz egin behar dute eta interneteko segurtasuna curriculum-ean txertatu. Eskoletako sarea arduraz erabiltzen ikasteko material didaktikoa behar da, eta baita iragazteko eta monitorizatzeko programak erabili. Horretaz gain, Internet segurtasunez erabiltzeko eskola politika (IEP) ezarri behar da.


Internet segurtasunez erabiltzeko eskola politika (IEP)
IEPren helbururik nagusia ikastetxeetan Internet arduraz eta segurtasunez erabiltzen dela ziurtatzea da. Horretarako, ezinbestekoa da ikastetxean teknologia berriak erabiltzeak dakartzan arriskuak ebaluatzea eta araudi zehatz batzuk ezartzea. Irakasleek, ikasleei arau horiek irakatsi behar dizkiete eta Internet erabiltzen duten heinean, behatzen egon behar dira. Horretaz gain, garrantzitsua izango da zuzendaritza organoen laguntza, hala nola, gurasoen eta umeen hezitze prozesuan parte hartzen duten pertsonen laguntza ere.
IEP bat prestatzeko prozesuak ondorengo urratsak ditu: Prestatzea, ezartzea eta ebaluatzea, hau guztia prozesu ziklikoa izanik.


IEPak hainbat neurri hartu behar dituzte,esate baterako: internet-en garrantzia eta honen ikaskuntzan eskaini dezakeen laguntza transmititu, bertako edukiak ebaluatzen irakatsi,posta elektronikoaren eta web orrien funtzionamendua ezagutu...


Adin txikikoak sarean barneratuta daude. Horren ondorioz sortu da Eu kids on Line programa.
Hala ere, gaur egun sarean dagoen arriskuen kontrolaren inguruan arau gutxi daude. Hori dela eta, Safer Internet Programme gune babestuago baten alde lanean ari da. Adin txikikoei segurtasuna sustatzea du helburu. Eta ondorengoen aurka egiten du lan: Eduki ilegala, Eduki kaltegarria(xenofobia, anorexia…), SPAM edukia, Posta elektronikora iristen zaigun zaborra eta besteekiko jarrera desegokiak.bHoni aurre egiteko, hainbat dira etxerako erabilera gomendioak adibidez, Kantitateari baino kalitateari erreparatzea. Internet erabiltzen den denbora garrantzitsua da, baina garrantzitsuagoa zertan erabiltzen den.Gainera sareak izan ditzakeen arriskuen inguruan informatu beharra dago eta berarekin nabigatu, seguruak diren webguneak aurkitzen saiatuz.


Web 2.0-a interneten agertzen ari diren joera berri asko barneratzen ditu. Garrantzitsuena edukien etengabeko eguneratzea da, hainbat lekutako edukiak nahasteko aukera eta erabiltzaileen parte-hartzea dira. Bertan, teknologia multzo bat baino gehiago daude, hala nola, Ikusle izatetik eduki sortzaile izatera jauzi egiten laguntzen du, Elkarrekintza eta parte-hartzea bultzatzen du, Eduki horiek nahastu, trukatu, zabaldu eta jarioen bidez sindika daitezke...


Web 2.0 aplikazioak hezkuntza alorrean ugari daude, baina esanguratsuenak blog-ak, jarioak, Wikiak, e-learning plataformak eta sare sozialak dira


5 HITZ GAKO


 • “2.0” kontzeptua
 • Internet
 • Segurtasuna
 • Sarea
 • Hezkuntza
ERRONKAK


 • “2.0” ren kontzeptua gure eguneroko bizitzako edozein esparrutan agertzen da; guztiok gaude Bizitza2.0 honetara moldatzeko prestatutak? Ba al du garrantzirik hezkuntzak moldaketa honetan?
 • Ikasleen IKT formakuntzaren garrantzia kontuan izanik, nahikoa al da hauek jasaten dituzten ikasketak hezkuntza prozesuan? Ikasketa prozesu hau era egokian irakasteko jakintza nahikoak al ditu gaur egungo irakaslegoak?

jueves, 20 de noviembre de 2014

Saio Teorikoa 2014/11/20


Gaurko klase teorikoan ere aurkezpenekin jarraitu dugu.

Gure taldeari aurkezpena egitea tokatu zaio. Klase teorikoko taldea Alazne Lopez, Agueda Larrazabal, Ion Larreategi, Aimar Legorburu eta nik osatzen dugu.
Nires ustez bideoa oso polita geratu zaigu. Behean jarriko dizuet ea zuek ere berdina deritzozuen.lunes, 17 de noviembre de 2014

Jolas Soziomotorea

 8-10 URTE ARTEKO UMEAREN GARAPENAREN ALDERDIAK

Garapen motorea
—Umea adin horretan gehiago hazten da zabalera luzera baino. Ondorioz, umea proportzionatuago dago eta oreka eta kemena irabazten ditu.
—Neurologi heldueraren ondorioz, koordinazio motorea handitzen da. Gorputzaren mugimenduak erritmikoago, arinago, zehatzago, ekonomikoago, seguruago eta eragingarriagoak dira.
—Indarra, erresistentzia aerobikoa eta abiadura hobetzen ditu. Malgutasuna gutxitzen hasten da. —Zenbat eta energi kontsumo txikiagoa, orduan eta bizitasun handiagoa. Bizitasun horri esker lehia eta errendimendua bilatuko ditu.
—Albokotasuna aro honetan finkatzen da.
—Gorputzaren atal desberdinei kontrola eta oharmena hobetzen da. Ondorioz, errazagoa izaten da atalak banatzea edo desberdintzea.
—Umea denbora objektibo eta neurgarria ulertzeko eta espazioa egituratzeko gai da. Hau da, tresna batzuk beste batzuen arabera edota bere buruaren arabera kokatzeko gai da. Horri esker, talde jokoetan parte-hartzeko aukera lortzen du.
—Abilezia motoreak ikasteko behar dituen jokaera pertzeptibo-kognoszitiboak hobetzen dira, ondorioz, jolasetako eta kiroletako mugimenduak ere bai.

Garapen kognoszitiboa
—“Jarduera jakinen” garaia da. Garai horretan adimen logikoa agertzen da: pentsamendua independenteagoa eta analitikoagoa da. Horri esker, errealitatea era objektibo batean aztertzeko gaitasuna hartuko du. Fantasiak bidea emango die azterketari eta gogoetari.
—Helburuak mailakatzeko eta sailkatzeko gai da, helburuak buruz antolatuko ditu. Ikuspegi desberdinak aztertzeko eta ondorioak ateratzeko gauza da.
—Ikasteko irrika dela-eta arreta areagotuko da. Gauzen zergatia ezagutu nahi du: kanpoko munduan gertatzen den guztia ezagutu nahi du; ikusi eta ukitu. Den-dena egin nahi du ondo. Hauxe da irakasteko unerik egokiena.
—Lanak esfortzua dakarrela ulertzen hasiko da, baita lan egin ostean olgeta datorrela  ere.

Garapen afektibo eta soziala
—Sentiberatasunari gagozkiola, egonkortasun eta oreka handiko aroa da. Nesken eta mutilen arteko sozializazioak aurrera egiten du nabarmen.
 —Baikor eta alaitsu agertzen da kanpoko munduaren aurrean. Ondoezak ez du gehiegi markatzen eta berehala desagertzen zaio.
—Konfiantza handia dauka bere buruarengan eta gogo handiz hartzen du parte jolasetan: ausart eta saiatsu agertzen da (abenturazalea).
—Bere irizpide morala sortuz doa. Ondorioz, besteekin eta bere buruarekin kritiko izaten hasten da. Auto-ebaluazioa egiten hasteko aukera ematen du egoera horrek.
—Lehian arrakasta du helburu, eta arrakastak ematen dion izen ona ere.
—Arauak ulertzeko eta elkarlanean jolasteko gogoak direla eta, nahiago ditu jolas arautuak eta, batez ere, talde jolasak.
—Helduarekiko harreman ona. Animatzailea artista orientagarria da harentzat. Animatzailearengandik gauza asko ikas dezakeela uste du.

 JOLASEN EZAUGARRIAK, HELBURUAK ETA METODOLOGÍA-ALDAERAK
Aldi honi dagozkion jolasen ezaugarrik berezienak hauexek dira: abiadura eta indar fisikoaren kontrola, trebetasuna, irudimena, oroimena, aditasuna, zentzumenak, koordinaketa dinamikoa, zehaztasuna,... baina batez ere talde lana eta izaera sozialekoak. Beraz, adin honetako jolasak aurrekoari lan soziomotorea gehituko dio.
Joko soziomotoreen hastapenaz berba egiten has daitezke aldi horretan, beraren egituraren ezagupena, hau da elkarlana eta aurkakotasunaren estrategien ezagupena, orokorra eta jarraikorra izan beharko da. Ezagupen hori pausoz pauso lortzeko,  hiru gai proposatzen dira: lehenengo biak 8-10 urte artean, eta hirugarrena 10-12 urte arte luzatuko da. Gai horiek jarraian azalduko dira eta, jolas arautuen bidez, egoera soziomotoreak planteatuko dituzte.
Egoera horien bidez, behin eta berriz erabakiak hartzeko eskatuko zaie umeei. Hala ere, erabaki horiek ezin izango dira hartu umeak behar duen ahalmen motorea eduki ezean. Aldi honetan, ahalmen motorea areagotu eta egokituko da, erabakiak gero eta konplexuagoak eta zehatzagoak izango direlarik, talde jolasa ezagutu ahala.
Lau proposamen azalduko dira nagusiki:
—Pilota  arretagune legez
• Hasierako egoera. Hasieran, umearen afektibitateak zuzentzen du jolasa. Baloia, edo beste mugikari bat hartzeko eginahalak egiten ditu eta, egozentrismoa dela eta, zail da besteekin elkarlanean jardutea. Ez dio inori baloia eman nahi izaten, eta egiten badu bere lagunari edo ondoen jokatzen duenari ematen dio, horrek berehala itzul diezaion. • Helburuak. Baloia guztion artean zaindu eta eraman behar dela ulertarazi behar zaio umeari. Talde defendatzaileak mugikaria ahalik eta arinen hartzeko eginahalak egingo ditu. • Bitartekoak. Ateak edo mugak kontuan hartu barik, baloiarekin eta baloirik gabeko markaketak eta desmarkaketak egiteko bidea ematen duten egoerak erabiliko dira, baita umeen arteko elkarlana bultzatzen dutenak ere.
—Aurrera joateko aldia
• Hasierako egoera. Umeak elkarlanean ibiltzeko beharra ulertu du, baina zail egiten zaio ulertzea aurrera joateko  taldeka lan egin behar duela. • Helburuak. Baloia galdu gabe eta baterako helburu bat harturik, elkarlanean aurrera joateko behar dituen baliabideak eman behar zaizkio umeari. Talde defendatzaileak aurrera egin ez dezaten lan egingo du. • Bitartekoak. Aurreko aldian erabili diren egoerak berak erabiliz, aurreratzeko eta aurreratze hori oztopatzeko oinarrizko bideak erakutsiko zaizkio.
—Helbururantz orientatzeko aldia
• Hasierako egoera. Aurreratzeko nozioa ulerturik, umeak jolas egoeraren arabera orientatzeko zailtasunak izango ditu; baita orientazioa helburuaren arabera aldatzeko ere.
• Helburuak. Egoera bakoitza kontuan harturik, orientaziorik onena erabakitzeko baliabideak emango zaizkio.
• Bitartekoak. Helburu fisiko baterantz orientatzeko egoera konplexuagoak erabiliko dira. Aldi honetako arauak konplexuagoak dira eta jolasaren oinarriak ipintzen dituzte. Zentzu horretan, arau kopuruaren eta zailtasunaren arabera, jolasaren eskakizunak handiagoak edo txikiagoak izango dira. Orokorrean, adin honetako jolasen arauek elementu hauei egiten diete erreferentzia:
• Jolaslekuari eta bere mugei
• Erabiltzeko materialari
• Denborari
• Taldeen osaketari
• Kontaktu fisikoaren baldintzei Bestalde, jokatzeko lekua mugatua  eta arautua izango da. Hala ere, zailtasun hau pausoz pauso gehituko da, umeak elementu hau barrentzeko gai izateko. Beraz, hasteko jarraian zehazten diren aukerak kontuan hartuko dira
• Jolasteko lekua mugatua: adibidez, marrak seinalatzen duen zelaitik ezin da atera.
• Jolasteko lekua  atalez zatiturik: aterpe edo kartzela modukoak.
• Jolasteko lekua jolas helburu modukoa: leku horretara heldu behar da puntua lortzeko. Jokaerei dagokienez, hauexek dira landu behar direnak:
 • Jolas-adiskideak onartzea besteen trebetasuna kontuan izan gabe. Beraien trebetasuna ezin da besteen trebetasuna mugagarri izan.
• Talde barruan dagokion eginkizuna onartzea. Beharrezkoa da eginkizunak aldatzea, jokalari guztiek eginkizun guztiak ezagun ditzaten.
• Jolasaren oinarrizko arauak errespetatzea.
• Norberaren ahalbideekiko konfiantza izatea.
• Garaile edo galtzaile izateak ez du aurkariarenganako mesprezua ekarri behar.
Azkenik, taldekako kontzeptuak garatzeko aldaerei buruz berba egingo dugu. Umearen prestakuntzan giltzarri diren taldekako kontzeptuak garatzeko eta osatzeko helburua duten egoera guztiak bilduko dira atal honetan. Ez dira, hala ere, abileziak garatzeko aldaeren atalean aipaturiko guztiak ahaztuko, erlazioan egon behar dute eta.
Era guztietako aldarteak sortzeko joko soziomotoreen osagarriak hainbat eratan aldatuko dira:
—Espazioaren ezaugarriak, hau da, jokalekuaren itxura aldatuko da. Zenbait alde markatu, adibidez: batzuetatik ezin irten, besteak zaindu behar dira... Baloiak alde guztietatik igaro behar du punturen bat lortzeko. Geometria egitura batzuen arabera antola daiteke: laukiak, laukizuzenak, zirkuluak, izarrak, etab. Egitura horiek ezin dira apurtu. Geometria egitura bat emanda, jokalekua ere alda daiteke: zabalduz, murriztuz, mugatuz edo zailduz.
—Egin daitekeen pase kopurua gehiagotu edo gutxiagotu.
—Aurkakotasunaren eta elkarlanaren zenbatekoa eta nolakotasuna alda daiteke, oharmena errazteko edo zailtzeko bideak tartekatuz:
• Aurkakotasunaren nolakotasuna (pasiboa, semiaktiboa, aktiboa).
• Aurkakotasunaren erlazioa (nagusitasuna, berdintasuna, gutxiagotasuna).
—Zenbait arau ezarri behar dira jolasaren protagonistak beti umerik trebatuenak izan ez daitezen. Parte-hartzea suspertzeko eta, behar denean, ohargarri edota erabaki-bideetan eragiteko, adibidez:
• Jokalari gutxiago ipintzea.
• Debekatzea pasea itzultzea.
• Baloia punpatzea debekatzea edo punpa kopurua mugatzea.
• Baloi bat baino gehiago eta ezaugarri desberdinetakoak erabiltzea.
• Ate bat baino gehiago erabiltzea eta euren kokapena aldatzea: aurrez aurre, angeluan ipiniak, gurutzatuak...
• Ez dute punturik lortuko harik eta taldeko jokalari guztiek baloia ukitu arte.
• Jokalariek ezin izango dute bi aldiz jarraian puntu egin.
• Lehenengoz gola sartzen duen jokalari bakoitzeko hobari bat ematea.
• Talde bereko puntu gehien eta gutxien sartzen duten jokalarien arteko aldea kenduko zaio taldeak orotara lortu duen gol kopuruari.
• Agindu jokalari bakoitzari eginkizun jakin bat. Gero, aldatu eginkizunak

jueves, 13 de noviembre de 2014

Saio Teorikoa 2014/11/13


Gaur taldeko aurkezpenei ekin diogu.

Oso interesgarriak iruditu zaizkit aurkezpenak hasiera batean. Baina aurkezpenak aurrera joan ahala, astun xamarra bihurtu da. Nire ustez,  aurkezpen gehiegi egon dira klase bakar baterako.

Bestalde, orokorrean komunikazioa berdinen artean izatean, hau da, ikasle-ikasleen artean hobeagoa dela, irakasle-ikasle artean baino. Adi egotea errazagoa dela beraz. Aurkezpena egiterako orduan, Irakasleen rola hartu beharko litzatek.  Apunteak hartu, aurkezpena aztertu, eta baita beste kideen jarrera ere.

Irakurgaien laburpenak: IKASLEEN SEGURTASUNA, INTERNET ETA ESKOLA ETA EUSKARA 2.0Egitekoak eta emangarriak • Irakurgaiak irakurri eta notak hartu
 • Notak eskaneatu edo argazkia atera eta Blogean partekatu aste horretako hausnarketarekin
 • Taldean eztabaidatu eta akta (edo zuek aurkitzen duzuen modua informazioa konpartitzeko) Blogean partekatu
 • Gaiaren sintesi dokumentu bat eraiki (gehienez 2 orrialde AUKERAZKOA) eta Blogean partekatu (laburpen txikia; 5 hitz gako; 2 erronka; irudi bat).
 • Poster edo diapositibak eraiki (gehienez 6?) eta partekatu Blogean
 • Dokumentatzaileekin partekatu
 • Talde handian aurkezpen laburra


Hori da egin beharrekoa. Eta honako hau daukagu aztertzeko, holan antolatu dut:


 1. TESTUA: Ikasleen segurtasuna -> Ion eta Alazne
 2. TESTUA: Internet eta eskola -> Jon eta Aimar
 3. TESTUA: Euskara 2.0-> Agueda
BIDEOA -> AguedaBehin antolakuntza eginda hau proposatzen dizuet egin beharrekoari buruz. • Irakurgaiak irakurri eta notak hartu-> Bakoitzak notak hartuz, baina ordenagailuz, ondoren dena letra berdinarekin idazteko eta Alaitzek pentsatzeko guztiok batera landu dugula


 • Taldean eztabaidatu eta aktaBlogean partekatu. -> Ahal dugun bezain pronto batzartu  eta bakoitzak bere testua konta eta komentatu: akta bete ahal izateko eztabaida “erreal” batekin.
 • Gaiaren sintesi dokumentu bat eraiki (gehienez 2 orrialde AUKERAZKOA) eta Blogean partekatu (laburpen txikia; 5 hitz gako; 2 erronka; irudi bat). Bakoitzak bere testuarena, eta binaka zaudetenak, nik gomendatzen dizuet bakoitzak bere egitea eta komunean jartzeko, baina zuek ikusiko duzue...


 • Poster edo diapositibak eraiki (gehienez 6?) eta partekatu Blogean -> Hau ya ez dakit izango den testu guztien arteko aurkezpena edo banakoa, beraz, ez dakit, baina momentuz lana dago…
Agueda:
Euskara 2.0


 • 2.0 kontzeptua aldaketa bat izendatzen du, gai baten aldaketa nahiko handia.
 • Internetek jasandako aldaketa handi horri, Web 2.0 deritzo; hartzaile soilak izatera, Web komunitatearen parte hartzaile aktibo izatera pasa gara.
 • Globalizazioa aparte utzirik, Euskara 2.0-ren erronka teknologiak euskaratzea da.
 • Nahi edo ez nahi, 2.0 munduan gaude, eta moldatu behar gara Bizitza2.0 honetara.Bideoa
 • Hasieran ordenagailu erraldoiak erabiltzen ziren, eta lehenengo ordenagailua gauza bakar bat egin ahal zuen momentu berean.
 • Ondoren, sortu egin ziren ordenagailuen arteko loturak eta interferentziak
 • Duela asko sortu ziren orain ere garrantzitsuak diren hiru kontzeptu Interneterako: zientzia, merkataritza eta militarra.
 • 1990.urtean inguru, beste ordenagailuen arteko lotura bat apurtu zenean, Internet jarraitu zuen; Internet, aurreko lorturen arteko lotura erraldoi bat delarikIon Larreategi
Teknologia berriak: Ikasleen segurtasuna Interneten: eskolaren erronka berriak


-Internet-i ezker, bide eta aukera berriak sortzen ari dira gizartearentzat, baina horrek arriskua ekar dezake adin txikikoentzat, adibidez:
-Edukiko inguruko arriskuak (legez kontrakoak, kaltegarriak eta gezurrezkoak).
-Asmo onak ez dituzten pertsonekin harremanak izateko arriskua.
-Merkataritza elektronikoaren inguruko arriskua.
-Lege alderdiekin zerikusia duen arriskua.


Eskolaren zeregin aktiboa izan behar du, ikasleak babesteko eta segurtasuna bermatzeko, horretarako hainbat lan egin beharko lituzke:
-Ikasleekin interneten egiten dutenaren inguruan sarritan eztabaidatu.
-Interneteko segurtasuna curriculumean txertatu.
-eskoletan sarea arduz erabiltzen irakatsi material didaktiko egokiekin.
-Iragazteko eta monitorizatzeko programak erabili.
-Internet segurtasunez erabiltzeko eskola politika (IEP) ezarri.
2.TESTUA: INTERNET ETA ESKOLA


Gaur egun IKT-ak gaztexoengan oso erabiliak dira. Baina sareak hainbat arrisku ditu eta aukerak ezagutzea da gakoa. Eskolak, familiak eta beste eragileek bezala, erabilera egokiak sortzen lagundu behar zaie ikasleei.
Adin txikikoak sarean barneratuta daude. Horren ondorioz sortu da Eu kids on Line programa. Helburu nagusia Europan haurrek IKTekin egiten duten erabileraren inguruan dagoen jakintza maila ezagutzea .


Hala ere, hainbat dira gaur egun sarean dauden arriskuak:
 • Kontrolaren inguruan arau gutxi daudela.
 • Hiru beldur nagusi daude: haur pornografia , ezezagunekin hitzorduak egitea eta Internetez norberaren datuak ematea (telefonoa, helbidea, gurasoen informazioa, kontu korrontea...).


Hori dela eta, Safer Internet Programme gune babestuago baten alde lanean ari da. Adin txikikoei segurtasuna sustatzea du helburu. Eta ondorengoen aurka egiten du lan:
 • Eduki ilegala.
 • Eduki kaltegarria: xenofobia, anorexia eta bulimia sustatzen dituzten orrialdeak, haur/gazte bati eskatu gabe pornografia irudiak bidaltzea…
 • SPAM edukia. Posta elektronikora iristen zaigun zaborra.
 • Edukiaz gain, beste erabiltzaile batzuengan aurki daitezkeen jarrera desegokiak (bilatu gabeko kontaktua, jazarpena…).


Honi aurre egiteko, hainbat dira etxerako erabilera gomendioak. Kantitateari baino kalitateari erreparatzea. Internet erabiltzen den denbora garrantzitsua da, baina garrantzitsuagoa zertan erabiltzen den. Bestalde, ordenagailua etxean denona den txokoan jartzea onuragarria da, errazagoa baita egiten ari dena gurasoekin partekatzea eta berarekin nabigatzea. Honez gain, sareak izan ditzakeen arriskuen inguruan informatu beharra dago eta berarekin nabigatu, seguruak diren webguneak aurkitzen saiatuz. Honekin batera, haurrari bere sentsazioei kasu egiteko esan, eta zerbait gustatzen ez zaionean zure laguntza eskatzea gomendatu.


Zer da web 2.0?


Interneten agertzen ari diren joera berri asko barneratzen ditu. Garrantzitsuena edukien etengabeko eguneratzea da, hainbat lekutako edukiak nahasteko aukera eta erabiltzaileen parte-hartzea dira.


Bertan, teknologia multzo bat baino gehiago daude:


 • Ikusle izatetik eduki sortzaile izatera jauzi egiten laguntzen du.
 • Elkarrekintza eta parte-hartzea bultzatzen du.
 • Eduki horiek nahastu, trukatu, zabaldu eta jarioen bidez sindika daitezke.
 • Erraza, erabilgarria eta irekia denez, edukiak azkar eguneratzen eta ugaltzen dira.
 • Erabiltzailea tresnaren parte bilakatzen da, eta etengabe ikasten eta hobetzen du.


Web 2.0 aplikazioak hezkuntza alorrean:


- Ikasleak teknologia berrietara hurbiltzeko era dibertigarria, sinplea eta eraginkorra izan daiteke.
- Oso tresna onak izan daitezke hizkuntza idatzia zein komunikazio ahalmena hobetzeko.
Tresna ugari:
1. Blogak
Blog bat (weblog edo bitakora), kronologikoki alderantziz ordenatutako idazpenez osaturiko webgune bat da
Ezaugarri batzuk:
- Kudeatzeko eta mezuak sortzeko oso era sinplea da. .
- Pasa diren mezuak artxibategi batean ordenaturik gordetzen dira.
- Mezuak atal edo etiketen bitartez sailka daitezke.
2. Jarioak
Sindikazioa jario izeneko fitxategi batzuekin lotuta dago. Jarioak apaingarri gehiegirik gabe asko eguneratzen diren webgune eta Internet zerbitzuen informazioaren edukia jasotzen duten fitxategiak dira. Informazio hori lortzeko fitxategi horretara harpidetu behar dugu, eta harpidetza hori jario irakurgailuen bitartez egiten da
3. Wikiak
Erabiltzaileek era partekatu, modu erraz eta azkarrean edukia sortu, aldatu eta ezaba dezakete mota horretako dokumentuetan.
Wikien beste ezaugarri batzuk:
-Hainbat pertsonak batera edita dezakete dokumentu bat.
- Editatzen errazak eta azkarrak dira.
Wikien erabileraren adibide ezagunenetako bat Wikipedia.org da. Bertan munduko milaka boluntariok entziklopedia libre bat sortzen laguntzen dute.
4. e-Learning plataformak
Moodle bezalako plataformak online ikastaroak emateko plataformak dira. Horien bidez online ikastaroak, ikastaro lagungarriak eta hainbat komunikazio mota gauza daitezke.
5. Sare sozialak
Sare sozialen bidez komunikazio sare bat sortzen da. Parte-hartzaileak bere espazio propioa du eta besteekin trukatu nahi duen informazioa zehazteko aukera dauka.
Ondorioak
Parte-hartzea, elkarlana, informazio trukea, ezagutzaren hedapena denon onerako dira eta tresna horiek joera horiek bideratzeko erraztasun handiak ematen dituzte.IKASLEEN SEGURTASUNA
Internet segurtasunez erabiltzeko eskola politika
 • Ikastetxean teknologia berriak dakartzan arriskuak
  • Zeintzuk dira?
  • Irakasleek arauak ezarri
 • IEP bat prestatzeko prozesua
 1. Prestatzea
 2. Ezartzea
 3. Ebaluatzea
Zergatik da garrantzitsua Internet erabiltzea?
 • Hezkuntza maila, formazioa eta ikasleen arrakasta igotzeko
 • Bizitzan modernoa: funtsezkoa
Nola lagun diezaguke ikaskuntza hobetzen?
 • Sarbidea jarri
 • Arauak
Nola ikas dezakete ikasleek Interneteko edukiak ebaluatzen?
 • Irakasleei prestakuntza eta materiala egokia eman
 • Copyright-a errespetatzen ikasi
Posta elektronikoa nola erabili?
 • Soilik eskola emandakoa
 • LHa
Nola ikas dezakete ikasleek Interneteko edukiak ebaluatzen?
 • Irakasleei prestakuntza eta materiala egokia eskaini
 • Copyright-a errespetatu
 • Bibliografia irakasleei eman
Nola erabiliko daq posta elektronikoa?
 • Soilik eskola emandakoa erabili
 • LHan talde osorako helbide komunak: ARRISKUAK GUTXITU
Nola erabiliko dira web orriak?
 • Ez heman/ipini informazio pertsonala
 • Ezta zure argazkia edo izen-abizenak
Seguruak al dira berriketa gelak eta foroak?
 • Soilik irakasleen baimenarekin parte-hartu
Nola baimenduko da Interneterako sarbidea?
 • Erregistroa
 • Heldu baten gainbegiraketarekin
 • Gurasoen baimena
Ondorioak
 • Umeak Interneta etxean erabili: ARRISKUA
 • Ikastetxean prebentzioak egongo dira
  • Gainbegiratzea (+)
  • Neurriak (+)